schrony

20 października 2020

Dlaczego Twierdza Modlin jest wielka?

Czy Twierdza Modlin zalicza się do największych zabytków militarnych w Polsce? Bez wątpienia. Dlaczego ją rozbudowano do takich rozmiarów? Jakie istotne wydarzenia w Europie wpłynęły na fakt, że możemy dzisiaj zwiedzać blisko ok. 30 obiektów sztuki fortyfikacyjnej? No, może nie …

16 stycznia 2022

Góra Birów

Co łączyło wczesnośredniowieczne grodzisko z rybimi pęcherzami i piwem? Albo ujmę to inaczej: czego dowiedziałem się podczas krótkiej wizyty na Górze Birów na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej?