jura

24 lutego 2021

Ostrężnik i tajemnica istnienia

 

16 stycznia 2022

Góra Birów

Co łączyło wczesnośredniowieczne grodzisko z rybimi pęcherzami i piwem? Albo ujmę to inaczej: czego dowiedziałem się podczas krótkiej wizyty na Górze Birów na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej?

 

4 grudnia 2020

Czy łatwo być królową z zamku Smoleń?