grodzisko

16 stycznia 2022

Góra Birów

Co łączyło wczesnośredniowieczne grodzisko z rybimi pęcherzami i piwem? Albo ujmę to inaczej: czego dowiedziałem się podczas krótkiej wizyty na Górze Birów na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej?