Ostatni Branicki i jego dzieło, czyli kościół w Tykocinie