Leśniczówka Korytnica. Pamięć wraca dzięki pasjonatowi.