Cel uświęca środki, czyli jak powstawała Konstytucja 3 Maja